Test

Beton test

Pytanie 1
Przekroczenie w elementach zginanych wartości granicznego zasięgu strefy ściskanej ξlim, oznacza:
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
przekrój jest rzeczywiście teowy
strefa rozciągana wymaga dozbrojenia
Pytanie 2
Uwzględnienie efektów II rzędu według Eurokodu 2 może być przeprowadzone na podstawie
metody minimalnego zbrojenia
metody nominalnej sztywności
metody nominalnej krzywizny
zasady prac przygotowanych
Pytanie 3
Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie VRd,c wynika m.in. z efektu
zazębiania kruszywa w rysie
klockowania zbrojenia
zmiany sztywności elementu
płaskich przekrojów Bernoulli’ego
Pytanie 4
Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej VRd,max wynika z:
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na zginanie
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na ścinanie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 5
Rozstaw strzemion w elementach belkowych zależy od
wytrzymałości betonu na rozciąganie
rozpiętości efektywnej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 6
W belkach stosuje się dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe kiedy
belka ma wysokość większą niż 0,8 m
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,5 m

Powiązane tematy