Test

Klasa 7, dział 1 - Charaktery

Pytanie 1
Z jakiego okresu pochodzą najstarsze teksty Biblii?
VIII w. p.n.e.
XIII w. p.n.e.
X w. p.n.e.
XIX w. p.n.e.
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Za twórców sztuki klasycznej uważa się Rzymian.
Fałsz
Demokracja powstała w starożytnych Atenach.
Prawda
Starożytność i antyk dotyczą tych samych ram czasowych.
Fałsz
Politeizm to wiara w wielu bogów.
Prawda
Najstarszą religią monoteistyczną jest Buddyzm.
Fałsz
Pytanie 3
"Wiem, że nic nie wiem" to słowa przypisywane:
Homerowi
Platonowi
Arystotelesowi
Sokratesowi
Pytanie 4
Partenon był świątynią poświęconą:
Zeusowi
Atenie
Hadesowi
Herze
Pytanie 5
Znak, który poza znaczeniem dosłownym wyraża również ukryte treści to:
Pytanie 6
Fragment tekstu stanowiący osobną myśl to: