Caravaggio - obrazy test

Caravaggio - obrazy, test z historii sztuki

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą malarstwa Caravaggia.

34 pytań Historia sztuki kakao