Test z Wiedzy o społeczeństwie

Elementy prawa karnego

Pytanie 1
Cztery elementy występujące w przestępstwie to :
Pytanie 2
Umożliwianie lub ułatwianie przestępstwa to:
Pytanie 3
Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa to:
Pytanie 4
Wymień jedną okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną
Pytanie 5
Wymień funkcje kary
Pytanie 6
Wymień rodzaje kar w Polsce
Dalej