Test z Wiedzy o społeczeństwie

Gałęzie prawa

Pytanie 1
Reguluje stosunki między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych.Wywiera wpływ na prawo wewnętrzne państw.
Pytanie 2
Określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny zabronione
Pytanie 3
Podstawowymi źródłami tego prawa są ustawy konstytucyjne
Pytanie 4
Reguluje stosunki między pracodawcami a pracownikami określa ich prawa i obowiązki
Pytanie 5
Normuje stosunki majątkowe i niektóre niemajątkowe między osobami fizycznymi i prywatnymi
Pytanie 6
Są zasadami całego prawa w państwie w którym obowiązują
Pytanie 7
Reguluje organizacje i funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej a także ich relacje z obywatelami
Dalej