Test z Geografii

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
Pytanie 4
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
Pytanie 6
Heliograf służy do
Dalej