Test z Chemii

30 podstawowych pierwiastków chemicznych

Opis testu

Test sprawdza znajomość symboli 30 podstawowych pierwiastków chemicznych.

Inne tryby testu