Bryły obrotowe

Pytanie 1
Bryła otrzymywana przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jego bok.
Pytanie 2
Bryła otrzymywana przez obrót trójkąta prostokątnego, wokół prostej zawierającej jej przyprostokątną.
Pytanie 3
Bryła będąca zbiorem punktów przestrzeni, których odległość od punktu O jest mniejsza równa r.
Pytanie 4
Odcinek który łączy 2 punkty z brzegów podstaw walca i jest prostopadły do tych podstaw nazywamy...
Pytanie 5
Czym jest przekrój osiowy walca?
Pytanie 6
Walec ma w podstawie...
Dalej