Dyktando "Tłok w salaterce", `u` czy `ó`

Pytanie 1
Gdy do salaterki wpadło mn....stwo k....lek zielonego groszk...., zrobiło się naprawdę ciasno.
Pytanie 2
Najbardziej ob....rzyły się gr....be buraki, na kt....rych rozłożyła się wygodnie c....kinia, zepchnąwszy na bok ch....de pietr....szki.
Pytanie 3
Te zn....w narzekały na t....szę og....rków, czyniły wym....wki, zarz....cając im brak ....miaru w pochłanianiu deszcz....wki i kalorycznych nawoz....w.
Pytanie 4
Kł....tnie nasilały się. Jedynie mal....tka, ż....łciutka k....kurydza wykazywała spok....j, mimo że sąsiadowała z ceb....lą, kt....ra doprowadzała ją do łez.
Pytanie 5
Wkr....tce spory ....cichły i warzywa czekały na pojednanie w sosie jog....rtowym.
Dalej