Autor obrazu + kierunek w sztuce test

Autor obrazu + kierunek w sztuce, test z historii sztuki

Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.

15 pytań Historia sztuki mustatie