Test z Biologii

Anatomia oraz funkcjonowanie człowieka

Pytanie 1
Jaką długość ma jelito grube człowieka?
Pytanie 2
Za co odpowiada krtań?
Pytanie 3
Wewnętrzną powierzchnię jam serca wyściela ...
Pytanie 4
Jak inaczej nazywamy duży obieg krwi?
Pytanie 5
Jaką grupę krwi musi mieć dawca, jeżeli biorca ma 0 ?
Dalej