Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia

Pytanie 1
procedura określona krok po kroku, która zawsze pozwala osiągnąć prawidłowy wynik dla określonego rodzaju problemów
Pytanie 2
strategie przybliżone, należą do uproszczonych reguł wnioskowania. Ludzie posługują się nimi po to, aby wydawać sądy w sposób szybki i efektywny
Pytanie 3
est heurystyką mającą charakter systematycznego błędu w myśleniu. Polega ona na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie.
Pytanie 4
Jedna z uproszczonych metod wnioskowania, która polega na tym, że dokonujemy klasyfikacji czegoś na podstawie częściowego podobieństwa do przypadku typowego, charakterystycznego, który już znamy. Poprzez zastosowanie tej strategii np. leżącego na ulicy człowieka częściej uznamy za pijanego niż za chorego.
Pytanie 5
zwana też heurystyką dostosowania. Jedna z metod wnioskowania, która polega na tym, że posługujemy się jakąś wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na zadane nam pytanie. Ta wartość/liczba stanowi dla nas punkt wyjściowy stanowiący zakotwiczenie.
Pytanie 6
opisy procesów psychicznych i strategii umysłowych, dokonywane przez osobę badaną podczas pracy nad zadaniem
Dalej