Test

Alles Klar - Kapitel 1 und Kapitel 2

Pytanie 1
Przetłumacz : Niemcy,niemiecki,Francja,francuski<br /&rt;<br /&rt;(proszę używać przecinków)
Pytanie 2
Partnerka do korespondencji
Pytanie 3
Język ojczysty,jeżyk obcy
Pytanie 4
nazwisko,miejsce zamieszkania
Pytanie 5
Szkoła językowa,narodowość
Pytanie 6
nazywać się,pochodzić,uczyć się