Test

Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572

Pytanie 1
Podaj dokładną datę koronacji Ludwika Węgierskiego.(dzień.miesiąc.rok lub dzień miesiąc rok)
Pytanie 2
Gdzie odbyła się koronacja Ludwika Węgierskiego?
Pytanie 3
Kto był założycielem dynastii Andegaweńskiej?
Pytanie 4
Kto zażądał by Ludwik Węgierski się koronował nie w Krakowie,lecz w Gnieźnie? Przewodził również grupie zwaną "legitymistyczną".
Pytanie 5
Jakie tytuły królewskie nosił Ludwik Węgierski w chwili objęcia u nas władzy?
Węgier,Polski,Dalmacji,Litwy,Ramy,Serbii,Lodomerii,Galicji,Komanii,Bułgarii i Kroacji
Węgier,Polski,Dalmacji i Kroacji
Tylko Polski i Węgier
Węgier,Polski,Dalmacji,Kroacji,Ramy,Serbii,Galicji,Lodomerii,Komanii i Bułgarii.
Pytanie 6
Kto został w Krakowie-jako regentka-po wyjeździe Ludwika Węgierskiego na Węgry?