Test z Geografii

Antarktyda

Pytanie 1
Ile wynosi powierzchnia Antarktydy ?.
Pytanie 2
Najniższa temperatura jaką zanotowano na ziemi wynosi:
Pytanie 3
Ile % obszaru Antarktydy pokrywa lądolód ?.
Pytanie 4
Najwyższym szczytem Antarktydy (5140m n.p.m) jest:
Pytanie 5
Na płaskich odcinkach wybrzeży tworzą się:
Pytanie 6
Czy w jakimś regionie Antarktydy w ciągu roku temp. wzrasta powyżej 0°C ?.
Dalej