Test z Medycyny

Anatomia - I rok medycyny

Pytanie 1
Jakie więzadło zamyka wcięcie łopatki (incisura scapulae) zamykając go w kanał:
Pytanie 2
Układ kostny jest rezerwuarem takich pierwiastków jak:
Pytanie 3
W razie zapotrzebowania w organizmie na wapń lub fosfor organizm może pobrać z kości wykorzystując do tego hormon:
Pytanie 4
Osteocyty odpowiadają za:
Pytanie 5
Osteony to:
Dalej