Człowiek w społeczeństwie - społeczność lokalna test

Człowiek w społeczeństwie - społeczność lokalna, test z WOSu

Pytania w teście są z zakresu : Człowiek w społeczeństwie, człowiek jako istota społeczna, socjalizacja, zbiorowość i grupy społeczne, rodzina, społeczność lokalna

20 pytań WOS monisia888