Test z Wiedzy o społeczeństwie

Etapy poszerzania Unii Europejskiej

Pytanie 1
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1952 r.?
Pytanie 2
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1973 r.?
Pytanie 3
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1981 r. ?
Pytanie 4
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1986 r.?
Pytanie 5
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1990 r. ?
Pytanie 6
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1995 r.?
Dalej