Test z Chemii

Alkany,alkeny,alkiny

Pytanie 1
jak nazywają się węglowodory nasycone?
Pytanie 2
co to jest zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach?
Pytanie 3
związki organiczne,których cząsteczki mają tylko wiązania pojedyncze między atomami węgla nazywamy?
Pytanie 4
podaj nazwę pierwszego alkanu
Pytanie 5
podaj nazwę węglowodoru nasyconego o 8 węglach w cząsteczce
Dalej