Test

Historia Grafiki

Pytanie 1
Co oznacza skrót A.E.
Pytanie 2
Co oznacza skrót C.E.
Pytanie 3
Co oznacza skrót E.E.
Pytanie 4
Co oznacza skrót B.A.T
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
odbitka wzorcowa, odbitka druga sygnowana przez artystę jako zgoda do druku, wzór dla całego nakładu
Pytanie 5
Co oznacza skrót E.A. (E.A. I, E.A. II
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
odbitka wzorcowa, odbitka druga sygnowana przez artystę jako zgoda do druku, wzór dla całego nakładu
Pytanie 6
Co oznacza skrót E.E. (E.E.1, E.E.2 itp)
odbitka poza handlem (odbitka wykonana w drukarni lub przez artystę do jego arciwum albo zbiorów; nie ma wartości rynkowej)
odbitka barwna z jednej płyty
odbitka stanowa (przed ukończeniem kompozcji na płycie, cel: konrola efektów własnej pracy)