Test z języka polskiego

Podstawowe pojęcia filmowe

Test dotyczy znajomości podstawowych pojęć związanych z filmem.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 1001 razy