Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach test

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach, test z historii

Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,

63 pytań Historia yukarri