Test

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Pytanie 1
Zagrożenie jakiego państwa było impulsem do zmian ustrojowych w Europie Środkowowschodniej?
Pytanie 2
absolutyzm oświecony to:
działanie władcy dla dobra ogółu, przeprowadzającego reformy w celu wzmocnienia siły militarnej państw, dbającego o rozwój oświaty i gospodarki
władza w rękach króla, który mógł robić wszystko, bez żadnych konsekwencji prawnych
władza w rękach szlachty, która mogła robić wszystko bez żadnych konsekwencji prawnych
Pytanie 3
w którym roku Piotr I przejął tron w Rosji?
Pytanie 4
podaj lata panowania Piotra I
Pytanie 5
Piotr I
chciał zmodernizować Rosję będąc zafascynowany przemianami w Europie.
Zawarł Sojusz z Danią i Holandią
Chciał zdobyć dostęp do Bałtyku
Pytanie 6
wielka wojna Północna została rozpoczęta w roku
1670
1699
1658
1701
1700