Test

Anatomia i Fizjologia Zwierząt

Pytanie 1
Anatomia jest to:
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dziedzina sztuki
Pytanie 2
Histologia jest to:
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o komórce
nauka o tkankach
Pytanie 3
Inaczej Anatomia Patologiczna
Pytanie 4
Co to jest Homeostaza?
Pytanie 5
Tkanka to zespół komórek o:
podobnym typie przemiany materii
różnej budowie
różnych pochodzeniu
jednakowym pochodzeniu
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
identycznej budowie
Pytanie 6
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
eozynofile
bazofile
neutrofile