Test z matematyki

Dodawanie

Łatwy test z dodawania liczb trzycyfrowych.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2700 razy