Test z Geografii

Atmosfera

Pytanie 1
W skład powietrza wchodzą :
a) tlen,azot, inne
b) tlen,woda,dwutlenek węgla
c) tlenek węga (IV),azot,woda
Pytanie 2
Warstwy atmosfery :
a) termosfera
b) egzosfera
c) mezosfera
d) stratosfera
e) troposfera
f) mozosfera
e) igzosfera
Pytanie 3
Jakie są czynniki kształtujące wartość temperatury?
Pytanie 4
Co to jest ciśnienie atmosferyczne?
Pytanie 5
Czym wyrażana jest wartość ciśnienia?
a)kPa (kilopaskale)
b)hPa (hektopaskale)
c)mPa (megapaskale)
Pytanie 6
Co to jest niż baryczny?
a) układ obniżonego ciśnienia
b) układ podwyższonego ciśnienia
Dalej