Test z Biologii

Anatomia egzamin 1

Pytanie 1
Metabolizm to:
Pytanie 2
Anabolizm to:
Pytanie 3
Katabolizm to:
Pytanie 4
Ile % stanowi woda w organizmie:
Pytanie 5
Ile % stanowią związki mineralne nieorganiczne w organizmie:
Pytanie 6
Ile % stanowią węglowodany w organizmie:
Dalej