Test z Historii

Antyczna Grecja dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Pytanie 1
Grecja jest krajem ...
Pytanie 2
Co to jest ?
Pytanie 3
Co to jest ?
Pytanie 4
Cywilizacja Minojska inaczej nazywana jest ?
Pytanie 5
Cywilizacja Mykeńska inaczej nazywana jest ?
Pytanie 6
Rozwój cywilizacji achajskiej przypada na ? ... - ...
Dalej