Test z Historii

Atak średniowiecznego epizodu

Pytanie 1
Jak Otton I nazwal swoje państwo<każde slowo duża litera)
Pytanie 2
W którym roku Karol Młot pokonal Arabów pod Poitiers
Pytanie 3
Założenie Akademi Krakowskiej
Pytanie 4
Śmierć(spalenia)Joanny D'ark
Pytanie 5
Ryszard III przegrywa z Henrykiem hrabia Rechmond
Pytanie 6
Początek ekspansjii Arabów
Dalej