Test

20 lecie miedzywojenne

Pytanie 1
Pierwszą stację Polskiego Radia otwarto w Warszawiew roku:
1921
1928
1923
1926
Pytanie 2
Ignacy Daszyński był:
komunistą i prezesem Partii Robotniczej Polski
członkiem Centrolewu, późniejszym jej prezesem
konserwatystą i prezesem PKL
socjalistą i prezesem Tymczasowego Rządu Ludowego RP
Pytanie 3
Pierwszym miastem, które po I wojnie światowej odzyskało niepodległość jest:
Kraków
Białystok
Poznań
Lublin
Pytanie 4
Zamachu na Gabriela Narutowicza dokonał
Stanisław Wojciechowski
Maciej Rataj
Eligiusz Niewiadomski
Wojciech Trąmpczyński
Pytanie 5
Preprowadził bardzo istotną refolmę skarbu w 1924:
Stanisław Grabski
Władysław Grabski
Wojciech Grabski
Józef Grabski
Pytanie 6
Wojna celna z Niemcami trwała w latach:
1928-1936
1925-1934
1926-1930
1924-1927

Powiązane tematy

#20leciemiedzywojenne #daty