Test z Historii

20 lecie miedzywojenne

Pytanie 1
Pierwszą stację Polskiego Radia otwarto w Warszawiew roku:
Pytanie 2
Ignacy Daszyński był:
Pytanie 3
Pierwszym miastem, które po I wojnie światowej odzyskało niepodległość jest:
Pytanie 4
Zamachu na Gabriela Narutowicza dokonał
Pytanie 5
Preprowadził bardzo istotną refolmę skarbu w 1924:
Pytanie 6
Wojna celna z Niemcami trwała w latach:
Dalej