Test

63 Pytania ze Starożytnej Grecji

Pytanie 1
Najdawniejsze cywilizacje greckie to:
żadna z ww. odpowiedzi nie jest poprawna
trojańska i peloponeska
achajska i dorycka
ateńska i spartańska
kreteńska i mykeńska
Pytanie 2
Początki cywilizacji uznanych za greckie to lata ok.:
1500 p.n.e.
2000p.n.e. (związane jest to z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.
800 p.n.e.
2000 n.e
Pytanie 3
Ustaw właściwą kolejność:
1
epoka hellenistyczna
2
epoka klasyczna
3
epoka archaiczna
Pytanie 4
"Wielka kolonizacja" oznacza:
tworzenie nowych miast - państw greckich od M. Czarnego po Afrykę i od Syrii po Płw. Iberyjski
podbój Attyki przez Spartę
podbój przez plemiona Dorów, Jonów i Achajów płw. Bałkańskiego
zajmowanie przez Spartan Płw. Peloponeskiego
Pytanie 5
"Wielka kolonizacja" nastąpiła :
od VI do IV w. p.n.e.
od XII do X w. p.n.e.
od VIII do VI w. p.n.e.
od X do VIII w. p.n.e.
Pytanie 6
Największe terytorialnie państwo greckie to:
Sparta
Argos
Ateny
Korynt