Test z Historii

63 Pytania ze Starożytnej Grecji

Pytanie 1
Najdawniejsze cywilizacje greckie to:
Pytanie 2
Początki cywilizacji uznanych za greckie to lata ok.:
Pytanie 3
Ustaw właściwą kolejność:
Pytanie 4
"Wielka kolonizacja" oznacza:
Pytanie 5
"Wielka kolonizacja" nastąpiła :
Pytanie 6
Największe terytorialnie państwo greckie to:
Dalej