Test z Historii

Antyczna Grecja 3

Pytanie 1
Co przedstawia obraz ?
Pytanie 2
Maska Agamemnona przedstawia jaką kulturę ?
Pytanie 3
Demokracja to inaczej:
Pytanie 4
Co przedstawia obrazek ?
Pytanie 5
Do funkcji przydziel społeczność. (ustrój Sparty)
Pytanie 6
"Z tarczą" - co oznacza ten zwrot ?
Dalej