Test z historii sztuki

Architektura gotyku

test przygotowany na podstawie kanonu i podręcznika do historii sztuki (matura)
Ilość pytań: 52 Rozwiązywany: 9940 razy