Test z Geografii

Afryka - ludność i gospodarka

Pytanie 1
Wskaźnik urbanizacji w Afryce wynosi
Pytanie 2
Przyrost naturalny w Afryce wynosi
Pytanie 3
Zaznacz 3 choroby, które stanowią wielki problem w Afryce
Pytanie 4
Zaznacz 3 państwa lub regiony w których obecnie trwają konflikty
Pytanie 5
Połącz państwo z jego cechą
Pytanie 6
Wpisz odpowiednią nazwę do określenia
Dalej