Test z Geografii

Afryka - test wiedzy o Afryce

Pytanie 1
Przyporządkuj typy rzek do klimatu
Pytanie 2
Wskaźnik rozwoju społecznego - HDI obejmuje - zaznacz 3 odpowiedzi
Pytanie 3
Przyporządkuj góry do ich typu
Pytanie 4
Religia koptyjska to odłam religii
Pytanie 5
Najgłębsza depresja w Afryce to jezioro
Pytanie 6
Najgłębsza depresja Afryki leży w państwie
Dalej