Test

Afryka - test wiedzy o Afryce

Pytanie 1
Przyporządkuj typy rzek do klimatu
równikowy
stałe
podrównikowy
okresowe
zwrotnikowy
epizodyczne
Pytanie 2
Wskaźnik rozwoju społecznego - HDI obejmuje - zaznacz 3 odpowiedzi
długość życia
dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych
dostęp do edukacji
Zatrudnienie w trzech działach gospodarki
PKB/1mk
ilość samochodów/1000 mk
Pytanie 3
Przyporządkuj góry do ich typu
Smocze
zrębowe
Kilimandżaro
wulkaniczne
Atlas
fałdowe
Pytanie 4
Religia koptyjska to odłam religii
chrześijańskiej
animizmu
islamu
buddyzmu
Pytanie 5
Najgłębsza depresja w Afryce to jezioro
Pytanie 6
Najgłębsza depresja Afryki leży w państwie
Erytrea
Egipt
Algieria
Dżibuti

Powiązane tematy

#afryka