Test z lektury szkolnej

Antygona - test znajomości lektury

Pytanie 1
Ilu braci miała Antygona?
Pytanie 2
Jak miała na imię siostra Antygony?
Pytanie 3
Jak nazywał się władca Teb, który skazał Antygonę?
Pytanie 4
Kim był Hajmon?
Pytanie 5
Jak zginęła Antygona?
Pytanie 6
Jak nazywał się ojciec Antygony?
Dalej