Andrzej frycz Modrzewski

Pytanie 1
Andrzej urodził się w roku
Pytanie 2
Miejsce urodzenia Andrzeja to :
Pytanie 3
Jego ojciec miał na imię
Pytanie 4
"Frycz" to
Pytanie 5
Andrzej wyjechał do Krakowa w wieku :
Dalej