Testy z historii sztuki

Strona 3

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą malarstwa Caravaggia.
Ceramika wg okresów
cinquecento renesans włoski
Test przygotowujący do matury z historii sztuki o Cezanne, Gaugin, van Goghu i Toulouse-Lautrec. Brali udział w wystawach impresjonistów i Salonach Niezależnych.
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą dadaizmu, surrealizmu i socrealizmu.
Cechy charakterystyczne to deformacja i ostro zamalowywane kontury przedmiotów.
krótka kartkówka ;)
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą Filippo Brunelleschi
Test zawiera pytania dotyczące sztuki formizmu rozwijającej się w Polsce.
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą dzieł i twórców fowizmu.
Przeglądowy test z fowizmu. Najważniejsze dzieła i ich twórcy. Ogólne cechy kierunku i przedział czasowy.
REKLAMA