Testy z informatyki

Strona 2

powtórzenie informacji z arkusza kalkulacyjnego cdn...
Test wiedzy o programie Microsoft Excel. Pytania dotyczą pojęcia arkusza, zastosowania, tabel, wykresów, funkcji i formuł - gimnazjum

ASK

aSO

Takie tam pytanka z SO
egzamin AUG - część pytania tak/nie
Test wiedzy z automatyki i robotyki.
Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Egzamin z przedmiotu Bazy danych
Test egzaminacyjny z Baz danych.
Test dotyczący podstawowych pojęć z zakresu baz danych
Test o Bazach danych, relacjach, operatorach.
BD2 - testy u Salaty
BES kolo I
REKLAMA