Fiszki

Cukrzyca, hipolipemizujące, otyłoś, witaminy

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 123 Rozwiązywany: 18649 razy
Leczenie gliflozynami prowadzi do:
A B C
A Zmniejszenia masy ciała
C Zwiększenia wydzielania potasu z moczem
A B
B Nasilenia wydzielania glukozy przez nerki
A B
Ezetymib dodany do leczenia statynami wzmaga obniżenie stężenia cholesterolu we krwi. Dawka podawanych statyn może być przez to często zmniejszona
Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie zdanie jest prawdziwe
Obydwa zdania są fałszywe
Obydwa zdania są prawdziwe i zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
Obydwa zdania są prawdziwe i nie zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
Pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie zdanie jest fałszywe
Obydwa zdania są prawdziwe i zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
Lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu otyłości jest:
Topiramat
Lamotrygina
Fenytoina
Kwas walproinowy
Pregabalina
Topiramat
Fenofibrat obniża stężenie wszystkich frakcji lipoprotein we krwi (HDL, LDL, IDL, VLDL, cholesterolu całkowitego i triglicerydów). Ponadto fenofibrat podwyższa nieznacznie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych.
obydwa zdania są prawdziwe i zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
Obydwa zdania są fałszywe
Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie zdanie jest prawdziwe
Obydwa zdania są prawdziwe i nie zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
Pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie zdanie jest fałszywe
Obydwa zdania są fałszywe
Mechanizm działania pochodnych sulfonylomocznika wiąże się ze wzrostem wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki. Wcześniej w tych komórkach dochodzi do:
A B C
A Zamknięcia ATP zależnych kanałów potasowych
C Otwarcia kanałów wapniowych
A C
B Depolaryzacji komórki
A B C
Metformina wywołuje następujące efekty:
A B
C Zmniejsza wrażliwość hepatocytów i miocytów na insulinę
A B C
B Obniża stężenie triglicerydów we krwi
A Zwiększa współczynnik BMI
B Obniża stężenie triglicerydów we krwi
Mechanizm działania POGLITAZONU polega na:
Jednoczesnym pobudzaniu PPAR alfa i PPAR
Pobudzaniu PPAR gamma
Hamowaniu PPAR alfa
Pobudzaniu PPAR alfa
Hamowaniu PPAR gamma
Pobudzaniu PPAR gamma
Ewolokumab:
B Blokuje enzym związany z receptorem dla VLDL
A B C D nieprawidłowe
A Blokuje enzym związany z receptorem dla HDL
CAktywuje enzym związany z receptorem dla HDL
D Aktywuje enzym związany z receptorem dla VLDL
A B C D nieprawidłowe
Kwas foliowy:
A C
C Zmniejsza ryzyka wad wrodzonych cewy nerwowej u płodów
A To witamina rozpuszczalna w wodzie
B To witamina rozpuszczalna w tłuszczach
B C
A C
U pacjenta leczonego metformina stężenie insuliny we krwii wzrasta, ponieważ metformina zwiększa wrażliwośc tkanek na insulinę
pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe
obydwa zdania są prawidłowe i występuje pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
pierwsze zdanie jest prawidłowe, a drugie fałszywe
obydwa zdania są fałszywe
obydwa zdania są prawidłowe i nie występuje pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy
pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe
Wskaż błędne zdanie opisujące glitazony:
są skuteczne w cukrzycy typu pierwszego
podwyższają stężenie cholesterolu
zwiększają ekspresję GLUT
zmniejszają stężenie WKT
powodują zwiększenia masy ciała
są skuteczne w cukrzycy typu pierwszego
W efekcie zastosowania gliptyn hamujących aktywność enzymu dipeptydylo peptydazy-4 (DPP4), peptydy inkretynowe GLP-1 i GIP działają dłużej czego przejawem jest:
c) wzrost ciśnienia tętniczego
a) opóźnienie opróżniania żołądka
d) narastające uczucie głodu
e) A i B
b) zwiększenie proliferacji komórek beta w trzustce
e) A i B
Mechanizm działania w podwzgórzu stosowanej od niedawna w terapii otyłości lorkaseryny jest:
B. Pobudzenie receptora GABA-A
D. Agonizm wobec receptora serotoninowego 2C
A. Antagonizm wobec receptora glutaminowego
C. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej
E. Żadne z ww. mechanizmów
D. Agonizm wobec receptora serotoninowego 2C
Do działań niepożądanych kwasu nikotynowego nie należy
hipoglikemia
zwiększenie stężania kwasu moczowego
zaostrzenie objawów choroby wrzodowej
zwiększenie stężenia aminotransferaz
swędzący rumień
hipoglikemia
Stężenie WKT we krwi zdecydowanie obniżają
żywice jonowymienne
fibraty
statyny
kwas nikotynowy
ezetymib
fibraty

Powiązane tematy

Inne tryby