Fiszki

Anatomia - EGZ 2018

Test w formie fiszek Egzamin z anatomii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 3886 razy
Maxillary a. oddaje:
D. a. temporalis superficialis
B. a. palatina descendens
C. a. alveolaris inferior
A. a. meningea posterior
E. a. infraorbitalis
B. a. palatina descendens
E. a. infraorbitalis
Ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens) oddaje:
B. inferior tympanic a. (a. tympanica inferior)
E. descending palatine a. (a. palatina descendens)
C. posterior meningeal a. (a. meningea posterior)
A. superior tympanic a. (a. tympanica superior)
D. anterior tympanic a. (a. tympanica anterior)
B. inferior tympanic a. (a. tympanica inferior)
C. posterior meningeal a. (a. meningea posterior)
Tonsillary fossa (fossa tonsillaris):
B. jest ograniczony od góry przez semilunar fold (plica semilunaris)
C. jest ograniczony od przodu przez palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
E. jest ograniczony od tyłu przez palatopharyngeal arch (arcus palatopharyngeus)
A. jest ograniczony od przodu przez triangular fold (plica triangularis)
D. jest ograniczony od tyłu przez palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
B. jest ograniczony od góry przez semilunar fold (plica semilunaris)
C. jest ograniczony od przodu przez palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
E. jest ograniczony od tyłu przez palatopharyngeal arch (arcus palatopharyngeus)
A. jest ograniczony od przodu przez triangular fold (plica triangularis)
Na izbę zgłosił się pacjent, u którego wystąpiły zaburzenia połykania i mowy, osłabienie czucia na części tylnej języka, opadnięcie podniebienia miękkiego. Należy podejrzewać porażenie NC
E. NC XI
C. NC IX
A. NC V3
B. NC X
D. NC XII (??)
C. NC IX
A. NC V3
B. NC X
Na typowym przekroju poprzecznym szyi (w okolicy trójkąta t. szyjnej) w pęczku naczyniowo-nerwowym:
NIEPRAWIDŁOWE
NIEPRAWIDŁOWE
NC X (błędny)
B. superior ganglion (ganglion superior) nerwu zawiera komórki czuciowe, a inferior ganglion (ganglion inferius) jest zwojem przywspółczulnym
D. na szyi oddaje meningeal branch (ramus meningeus)
E. na szyi oddaje n. laryngeus reccurens et n. laryngeus inferior
C. na szyi układa się między t. szyjną wspólną a żyłą szyjną wewnętrzną
A. jest nerwem mieszanym
C. na szyi układa się między t. szyjną wspólną a żyłą szyjną wewnętrzną
A. jest nerwem mieszanym
Oceń poprawność zdań:
B. left common carotic a. (a. carotis communis sinistra) odchodzi od truncus brachiocephalicus
C. common carotid a. (a. carotis communis) dzieli się na gałęzie końcowe na poziomie C3/C4
D. zatoka tętnicy szyjnej unerwiona jest przez NC IX
A. right common carotic a. (a carotis communis dextra) odchodzi bezpośrednio od łuku aorty
E. w carotid triangle (trigonum caroticum) wyczuwalne jest tętno na tętnicy szyjnej wspólnej
C. common carotid a. (a. carotis communis) dzieli się na gałęzie końcowe na poziomie C3/C4
D. zatoka tętnicy szyjnej unerwiona jest przez NC IX
E. w carotid triangle (trigonum caroticum) wyczuwalne jest tętno na tętnicy szyjnej wspólnej
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących krtani:
C. lig. vocale jest rozpięte między cartliago thyroidea a cartilago cricoidea
D. m. cricothyroideus napina wargi głosowe
A. superior laryngeal n. (n. laryngeus superior) ruchowo unerwia tylko m. cricothyroideus
B. lateral cricoarytenoid m. (m. cricoarytenoideus lateralis) jest jedynym mięśniem rozwierającym szparę głośni
E. membrana thyroidea przebita jest przez ramus internus n. laryngeus superior
D. m. cricothyroideus napina wargi głosowe
A. superior laryngeal n. (n. laryngeus superior) ruchowo unerwia tylko m. cricothyroideus
E. membrana thyroidea przebita jest przez ramus internus n. laryngeus superior
Oceń prawdziwość twierdzeń:
C. m. pterygoideus medialis cofa żuchwę
B. m. masseter unosi żuchwę
E. m. pterygoideus lateralis wysuwa żuchwę
D. m. digastricus opuszcza żuchwę
A. m. temporalis włókna poziome cofają żuchwę
B. m. masseter unosi żuchwę
E. m. pterygoideus lateralis wysuwa żuchwę
D. m. digastricus opuszcza żuchwę
A. m. temporalis włókna poziome cofają żuchwę
Oceń poprawność zestawień trójkąt - jego zawartość:
B. carotic triangle (trigonum caroticum) - thyroid gland (glandula thyroidea)
A. submandibular triangle (trigonum submandibulare) - NC XI
D. omoclavicular triangle (trigonum omoclaviculare) - subclavian a. (a. subclavia)
E. omotrapezoid triangle (trigonum omotrapezoideum) - cervical plexus (plexus cervicalis)
C. submental triangle (trigonum submentale) - sublingual gland (glandula sublingualis)
D. omoclavicular triangle (trigonum omoclaviculare) - subclavian a. (a. subclavia)
E. omotrapezoid triangle (trigonum omotrapezoideum) - cervical plexus (plexus cervicalis)
Oceń poprawność przebiegu włókien przywspółczulnych biegnących w NC VII:
D. intermadiate n. (n. intermedius) - chorda tympani (chorda tympani) - lingual n. (n. lingualis) - submandibular ganglion (ganglion submandibulare)
A. intermadiate n. (n. intermedius) - lesser petrosus n. (n. petrosus minor) - hypoglossal n. (n. hypoglossus) - submandibular gland (ganglion submandibularis)
B. intermadiate n. (n. intermedius) - greater petrosus n. (n. petrosus major) - nerve of pterygoid canal (n. canalis pterygoidei) - pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
C. intermadiate n. (n. intermedius) - greater petrosus n. (n. petrosus major) - chorda tympani (chorda tympani) - pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
E. intermadiate n. (n. intermedius) - lingual n. (n. lingualis) - chorda tympani (chorda tympani) - pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
D. intermadiate n. (n. intermedius) - chorda tympani (chorda tympani) - lingual n. (n. lingualis) - submandibular ganglion (ganglion submandibulare)
B. intermadiate n. (n. intermedius) - greater petrosus n. (n. petrosus major) - nerve of pterygoid canal (n. canalis pterygoidei) - pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
Superior mesenteric v. (v. mesenterica superior) posiada dopływy:
A. superior posterior pancreaticoduodenal v. (v. pancreaticoduodenalis superior posterior)
E. right gastroomental v. (v. gastroomentalis dextra)
B. inferior anterior pancreaticoduodenal v. (v. pancreaticoduodenalis inferior anterior)
C. ileocolic v. (v. ileocolica)
D. left colic v. (v. colica sinistra)
E. right gastroomental v. (v. gastroomentalis dextra)
B. inferior anterior pancreaticoduodenal v. (v. pancreaticoduodenalis inferior anterior)
C. ileocolic v. (v. ileocolica)
A. lienalis (splenic a.) oddaje gałęzie:
B. rami gastrici breves
A. rami splenici
zle
zle
C. rr. panctreatici
B. rami gastrici breves
A. rami splenici
C. rr. panctreatici
W skład greater omentum (omentum majus) wchodzi:
B. gastrocolic lig. (lig. gastrocolicum)
E. gastrosplenic lig. (lig. gastrosplenicum)
D. hepatoduodenal lig. (lig. hepatoduodenalis)
A. hepatogastric lig. (lig. hepatogastricum)
C. phrenicosplenic lig. (lig. phrenicosplenicum)
B. gastrocolic lig. (lig. gastrocolicum)
E. gastrosplenic lig. (lig. gastrosplenicum)
C. phrenicosplenic lig. (lig. phrenicosplenicum)
Ductus deferens: (??) w bazie inaczej
C. biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwów zasłonowych
A. extraabdominal part (pars extraabdominalis) leży w obrębie scrotum
B. biegnie bocznie od seminal vesicle (vesicula seminalis)
D. jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej
E. krzyżuje moczowód od tyłu
C. biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwów zasłonowych
A. extraabdominal part (pars extraabdominalis) leży w obrębie scrotum
D. jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej

Powiązane tematy

#anatomia #medycyna

Inne tryby