Fiszki

Kamienie na szaniec - test znajomości lektury

Pytanie 1
Jak nazywała się drużyna harcerska do której należeli głównie bohaterowie utworu?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Pod Dębem Wielkim niemieckie samoloty zbombardowały:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Jaki pseudonim nosił Leszek Domański - harcmistrz i profesor geografii w kimnazjum im. Stefana Batorego?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Kim był ojciec Alka?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Gdzie rozstrzelano ojca Alka?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Przy jakiej ulicy mieściła się siedziba PLANu?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Pierwszą akcją w ramach Planu było:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Jaki napis widniał na plakatach rozlepianych przez drużynę Buków?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Który z chłopaków został rikszarzem?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Współpracę z organizacją Wawer rozpoczęli
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Witryny jakich lokali wybijał kamieniami Alek?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Jakim hasłem zniechęcano polaków do chodzenia do kin na seanse propagandowe?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Dlaczego sabotowano restaurację Paprockiego?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Akcje "Buków" koordynował:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Co stało się z Jackiem Tabęckim po aresztowaniu?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Demontażem płyty z pomnika Mikołaja Kopernika zajął się:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
W ramach odwetu za usunięcie tablicy z pomnika Kopernika gubernator Fisher nakazał usunięcie pomnika:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej powołano do życia
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
Pierwszą akcją dywersyjną w grupach szturmowych było:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
17 stycznia 1943 roku aresztowano:
Pokaż odpowiedź