Fiszki: Egzamin z Fizyki PWR

Strona 1

1. Energia wiązania jądra jest równa:
Pokaż odpowiedź
Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
Pokaż odpowiedź
Szczególna teoria względności:
Pokaż odpowiedź
4. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
Pokaż odpowiedź
Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
Pokaż odpowiedź
Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień
Pokaż odpowiedź
Do źródła prądu przemiennego podłączono obwód, w którym szeregowo są połączone: opornik o oporze R, kondensator o pojemności C i cewkę o indukcyjności L. W obwodzie prąd osiągnie największą wartość, gdy:
Pokaż odpowiedź
Z poruszającą się cząsteczka o masie m skojarzona jest fala de Broglie`a o długości λ . Prędkość cząsteczki jest równa:
Pokaż odpowiedź
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest:
Pokaż odpowiedź
Na przewodnik o długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A umieszczony pod kątem pi/6 do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 2T działa siła:
Pokaż odpowiedź
Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi trwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
Pokaż odpowiedź
Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi nietrwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
Pokaż odpowiedź
Materiał na trwały magnes ma dużą:
Pokaż odpowiedź
Proton poruszający się w próżni wpadający prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem :
Pokaż odpowiedź
Energia kinetyczna cząstki naładowanej, poruszającej się w stałym polu magnetycznym:
Pokaż odpowiedź
Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w sieci prądu przemiennego o f=50Hz ma wartość
Pokaż odpowiedź
W obwodzie prądu przemiennego połączonego szeregowo - RLC wartość napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej jest równa wartości napięcia na zaciskach kondensatora. Przesunięcie w fazie między I a U jest:
Pokaż odpowiedź
Fala podłużna biegnąca wzdłuż linki jest opisana równaniem x=10*sin(π/10x-2πt), gdzie x[m], t[s]. Długość fali wyn
Pokaż odpowiedź
Naturalne rozmycie linii widmowych jest konsekwencją:
Pokaż odpowiedź
Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3 cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81 A/m, to w odległości 9 cm, wartość natężenia pola wynosi
Pokaż odpowiedź

Tagi

#pwr #egz

Materiały powiązane z testem: