Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 8 - Narządy zmysłów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 57172 razy
Pytanie 16
Zmiana wielkości źrenicy w wyniku reakcji na światło to:
adaptacja oka
Pytanie 17
Wewnętrzna błona gałki ocznej to:
siatkówka
Pytanie 18
Regulacja ostrości widzenia poprzez zmianę kształtu soczewki to:
akomodacja oka
Pytanie 19
Błona, która oddziela ucho środkowe od ucha zewnętrznego to:
błona bębenkowa
Pytanie 20
Kosteczki słuchowe znajdujące się w jamie bębenkowej to:
młoteczek, kowadełko i strzemiączko
Pytanie 21
Przestrzeń wewnątrz kości czaszki, z których składa się ucho wewnętrzne to:
błędnik kostny
Pytanie 22
Część ucha wewnętrznego, która służy do rejestrowania położenia ciała, to:
kanały półkoliste
Pytanie 23
W jaki sposób mózg otrzymuje informację o położeniu ciała?
ruch głowy powoduje przesuwanie się płynu w kanałach półkolistych, który naciska na rzęski wywołując impuls nerwowy
Pytanie 24
Wada wzroku spowodowana nierównym ułożeniem gałek ocznych względem siebie to:
zez
Pytanie 25
Choroba oczu objawiająca się swędzeniem, pieczeniem i zaczerwienieniem to:
zapalenie spojówek
Pytanie 26
Choroba oka, której przyczyną jest zbyt wysokie ciśnienie w gałce ocznej prowadzące do uszkodzenia nerwu wzrokowego i w konsekwencji do utraty wzroku to:
jaskra
Pytanie 27
Największym zagrożeniem dla słuchu człowieka, mogącym prowadzić do głuchoty są:
hałas
Pytanie 28
Receptory węchowe położone są:
w górnej części jamy nosowej
Pytanie 29
W licznych brodawkach na języku znajdują się:
kubki smakowe
Pytanie 30
Który z poniższych zestawów zawiera wszystkie smaki, które rozróżnia człowiek?
gorzki, kwaśny, słodki, słony, umami