Pytania i odpowiedzi

Anatomia egzamin 1

Pytanie 31
Czym zakończony jest mięsień brzuchaty łydki:
ścięgnem Achillesa
Pytanie 32
Do układu obwodowego zalicza się:
nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe
Pytanie 33
Do układu ośrodkowego zalicza się:
mózgowie, rdzeń kręgowy
Pytanie 34
Gdzie w skórze następuje wymiana składników odżywczych:
błona podstawna
Pytanie 35
Za jaki ośrodek odpowiada płat czołowy:
ruchu
Pytanie 36
Za jaki ośrodek odpowiada płat ciemieniowy:
czucia
Pytanie 37
Za jaki ośrodek odpowiada płat skroniowy:
słuchu i pamięci
Pytanie 38
Za jaki ośrodek odpowiada płat potyliczny:
wzroku
Pytanie 39
Ośrodki ruchowe dla kończyny górnej znajdują się w segmentach splotu:
szyjnego dolnego
Pytanie 40
Ośrodki ruchowe dla kończyny dolnej znajdują się w segmentach splotu:
lędźwiowego (przód), krzyżowego (tył)
Pytanie 41
Nerw promieniowy biegnie:
z tyłu
Pytanie 42
Nerw kulszowy biegnie:
z tyłu
Pytanie 43
Nerw łokciowy biegnie:
przyśrodkowo
Pytanie 44
Wypisz po kolei elementy łuku odruchowego:
receptor, droga dośrodkowa, ośrodek nerwowy, droga odśrodkowa, efektor
Pytanie 45
Uszkodzenie nerwu łokciowego powoduje:
szponiastą ręke

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.