Temat

Sprawdziany dla klasy 7

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język polski
Biologia
Historia
Fizyka
Chemia
Geografia
Język polski
Charaktery, Słowa na Start - Klasa 7
Sprawdzian z podręcznika "Słowa na start!" z rozdziału 3 "Charaktery". Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 3. Przygotuj się do sprawdzianu i klasówki. Pytania z lektur obowiązkowych oraz czasownika w języku polskim.
Język polski
Imiesłowy przysłówkowe
Ćwiczenie sprawdzające znajomość imiesłowów przysłówkowych, zalecane dla klasy 7.
Biologia
Biologia klasa 7, dział 1
Biologia jako nauka, test z rozdziału 1 podręcznika "Nowa Era"
Biologia
biologia układ oddechowy i wydalniczy
jak w tytule
Biologia
Budowa i działanie układu wydalniczego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Biologia
Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Biologia
Budowa i rola szkieletu osiowego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Budowa czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej.
Biologia
Budowa i rola układu nerwowego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Układ nerwowy, budowa i funkcje.
Biologia
Budowa i rola układu pokarmowego
Test z budowy i funkcji układu pokarmowego, składników odżywczych.
Biologia
Higiena i choroby układu pokarmowego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7.
Biologia
Higiena i choroby układu wydalniczego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Biologia
Klasa 7, dział 10 - Równowaga wewnętrzna organizmu
Sprawdzian z biologii z rozdziału 10 dla klasy 7 szkoły podstawowej
Biologia
Klasa 7, dział 2 - Aparat ruchu
Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
Biologia
Klasa 7, dział 3 - Układ pokarmowy
Biologia klasa 7, dział 3: Układ pokarmowy, test z podręcznika "Puls Życia" wydawnictwa Nowa Era
Biologia
Klasa 7, dział 4 - Układ krążenia
Test z działu "Układ krążenia" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy
Test z działu "Układ oddechowy" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 7, dział 6 - Układ wydalniczy
Sprawdzian z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej z rozdziału 6. Układ wydalniczy, jego budowa i działanie oraz higiena układu wydalniczego.
Biologia
Klasa 7, dział 7 - Regulacja nerwowo-hormonalna
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 7. Regulacja nerwowo-hormonalna, układ nerwowy, zaburzenia układu hormonalnego, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
Biologia
Klasa 7, dział 8 - Narządy zmysłów
Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
Biologia
Klasa7, dział 9 - Rozmnażanie i rozwój człowieka
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej z rozdziału 9. Pytania w teście dotyczą rozmnażania i rozwoju człowieka i są opracowane w oparciu o podręcznik Puls Życia
Biologia
Kości, sprawdzian dla klasy 7
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Szkielet człowieka, test wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.
Biologia
Pokarm - budulec i źródło energii
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Składniki pokarmowe, białka, cukry, tłuszcze i ich rodzaje.
Biologia
Układ krążenia - klasa 7
dla klasy 7 Plus Zycia
Biologia
Układ oddechowy - budowa i funkcje
Sprawdzian zawiera pytania dotyczące zagadnienia układu oddechowego na poziomie 7 klasy.
Biologia
Witaminy, sole mineralne, woda
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7.
Biologia
Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Choroby endokrynologiczne.
Historia
Działalność polityczna na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
Historia
Klasa 7, dział 1 - Europa po Kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
Historia
Klasa 7, dział 2 - Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
Historia
Klasa 7, dział 3 - Europa i Świat po Wiośnie Ludów
Historia
Klasa 7, dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
Historia
Klasa 7, dział 5 - I Wojna Światowa
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Świat na przełomie XIX i XX wieku, wybuch i przebieg I wojny światowej oraz odrodzenie się państwa polskiego.
Historia
Klasa 7, dział 6 - Świat w okresie międzywojennym
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
Historia
Klasa 7, dział 7 - Polska w okresie międzywojennym
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny światowej.
Historia
Kolonializm w XIX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Kultura polska pod zaborami
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
Historia
Kultura polska przełomu XIX i XX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
Historia
Legiony Polskie i hymn narodowy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
Historia
Na frontach I wojny światowej
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i zakończenie I wojny światowej.
Historia
Po powstaniu styczniowym
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
Historia
Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
Historia
Powstanie listopadowe, klasa 7
Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
Historia
Powstanie styczniowe
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
Historia
Przemiany polityczno-społeczne w Europie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Rewolucje w Rosji
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rewolucja lutowa, okres dwuwładzy, rewolucja październikowa i powstanie ZSRS.
Historia
Sprawa polska podczas I wojny światowej
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Stany Zjednoczone w XIX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Świat na drodze ku wojnie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
Historia
Wielka Emigracja
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
Historia
Zjednoczenie Włoch i Niemiec
Sprawdzian z lekcji historii dla klas7 szkoły podstawowej.
Historia
Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.
Fizyka
Hydrostatyka i areostatyka, siła nacisku, cośnienie
Siła nacisku, parcie, ciśnienie, ciśnienie hydrostetyczne, ciśnienie areostatyczne, prawo pascala, prawo archimedesa
Chemia
Gazy - Świat chemii, klasa 7
Gazy:tlen,tlenki węgla,wodór,azot,mieszaniny powietrza,inne tlenki kl 7 Świat Chemii
Chemia
Klasa 7, dział 1 - Substancje i ich przemiany
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dział1: "Substancje chemiczne i ich przemiany"
Chemia
Klasa 7, dział 2 - Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają
Sprawdzian z chemii z rozdziału 2 dla klasy 7
Chemia
Powietrze - mieszanina jednorodna gazów
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Chemia
Tlen - najważniejszy składnik powietrza
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Tlen, jego właściwości i zastosowanie.
Chemia
Tlenek węgla(IV)
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dwutlenek węgla, jego właściwości i zastosowanie.
Chemia
Wodór
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wodór, jego właściwości i zastosowanie.
Geografia
Klasa 7, dział 1 - Środowisko przyrodnicze polski
Sprawdzian z działu "Środowisko przyrodnicze polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej
Geografia
Klasa 7, dział 2 - Ludność i urbanizacja w Polsce
Sprawdzian z geografii z rozdziału 2 dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 7, dział 3 - Rolnictwo i przemysł Polski
Sprawdzian z rozdziału 3 podręcznika Planeta Nowa 7. Warunki rozwoju rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, zmiany w polskim przemyśle, energetyka, gospodarka morska i zanieczyszczenia.
Geografia
Skały i surowce mineralne
Skały, surowce i minerały, które występuje na terenie Polski oraz górnictwo. Główne zagadnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie.