Przeglądaj

Egzaminy zawodowe - testy

Zbiór testów pisemnych z egzaminów zawodowych. Testy kompetencji zawodowych dostępne w jednym miejscu.
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 26500 razy
Test egzaminacyjny "Wykonywanie zabiegów fryzjerskich". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.19
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 3816 razy
Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
40 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 3197 razy
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Wykonywanie usług krawieckich". Arkusz testowy Czerwiec 2017, Kwalifikacja A12
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 2867 razy
Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
40 pytań | Autor: Necia43 | Rozwiązywany 2418 razy
Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25
40 pytań | Autor: Necia43 | Rozwiązywany 1874 razy
Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25
40 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 3205 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja i prowadzenie kampani reklamowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A27
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 3322 razy
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji wjednostkach organizacyjnych", kwalifikacja A32, Technik logistyk. Pytania ze stycznia 2019
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 6967 razy
Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 2836 razy
Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 1131 razy
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych", kwalifikacja B9. Pytania ze stycznia 2016
39 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 4059 razy
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń. Arkusz testowy Czerwiec 2016, Kwalifikacja E12
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 1513 razy
Test egzaminacyjny Technik teleinformatyk. Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja E12+E13+E14
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 2348 razy
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E13
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 2549 razy
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E15
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 1455 razy
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych", kwalifikacja E4. Pytania z czerwca 2015
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 3234 razy
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Arkusz testowy Wresień 2014, Kwalifikacja E8
40 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 2505 razy
Test egzaminacyjny "Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych" Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja E8
1 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 341 razy
Egzamin zawodowy "Technik weterynarii" - zbiór testów kwalifikacji zawodowych R9, R10, R11
1 pytań | Autor: MemorizerPL | Rozwiązywany 215 razy
Egzamin zawodowy "Technik administracji" - zbiór testów kwalifikacji zawodowych A68
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 1306 razy
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układówpojazdów samochodowych", kwalifikacja M12. Pytania ze stycznia 2015
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 1482 razy
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie", kwalifikacja M43, Technik mechanizacji rolnictwa. Pytania ze stycznia 2019
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2688 razy
Test kompetencji zawodowych. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 1731 razy
Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 1550 razy
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Prowadzenie produkcji rolniczej", kwalifikacja R3. Pytania ze stycznia 2015
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 8643 razy
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja R9
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 1409 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja usług gastronomicznych" Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja T10
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 5188 razy
Test egzaminacyjny "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T15
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 4891 razy
Test egzaminacyjny "Sporządzanie potraw i napojów". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T6
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 3044 razy
Test egzaminacyjny "Świadczenie usług w zakresie masażu". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja Z1
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 1719 razy
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Czerwiec 2015, Kwalifikacja Z11
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 2643 razy
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja Z11
39 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 3588 razy
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja Z11
40 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 4781 razy
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja Z11
40 pytań | Autor: supergeek | Rozwiązywany 2588 razy
Test egzaminacyjny "Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi." Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2014 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2014, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 1225 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 1523 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 2339 razy
Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2635 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2018, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2912 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2017, Kwalifikacja Z19 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.
40 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 6202 razy
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja Z19
40 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 1765 razy
Test egzaminacyjny "Zarządzanie działaniami ratowniczymi". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja Z23

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}