A22: Prowadzenie działalności handlowej test

A22: Prowadzenie działalności handlowej, test kwalifikacji zawodowej.

Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22

40 pytań Zawodowe supergeek