Test kwalifikacji zawodowej

A22: Technik handlowiec

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie działalności handlowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A22
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3429 razy