Test dla uczelni wyższych

Kodeks postępowania administracyjnego

Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 26787 razy